Top 10 sòng bạc trực tuyến uy tín nhất Việt Nam - Casino uy tín social.betMỜI QUAN TÂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐẤU THẦU

2023-10-18

MỜI QUAN TÂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐẤU THẦU

 

Kính gửi:

Các Đơn vị, Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tư vấn đấu thầu

 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên có kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 03: Mua sắm vật tư y tế, sinh phẩm y tế, hoá chất xét nghiệm năm 2023 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh gồm 02 phần 316 mặt hàng, giá gói thầu được phê duyệt: 13.166.099.820 VND (bằng chữ: Mười ba tỷ, một trăm sáu mươi sáu triệu, không trăm chín mươi chín nghìn, tám trăm hai mươi đồng). Để đảm bảo gói thầu mua sắm hàng hoá được thực hiện đúng các quy định pháp luật hiện hành, Bệnh viện tiến hành tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn, cụ thể Tại đây


Tin tức liên quan