Top 10 sòng bạc trực tuyến uy tín nhất Việt Nam - Casino uy tín social.betYÊU CẦU BÁO GIÁ

2024-04-05

SỞ Y TẾ HƯNG YÊN

BỆNH VỊÊN ĐA KHOA TỈNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                             Hưng Yên, ngày        tháng        năm 2024                                          

     

 YÊU CẦU BÁO GIÁ

Về việc in ấn biểu mẫu, sổ sách phục vụ chuyên môn đợt II

 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên

 

       
 
 
   

 

          Kính gửi: Các nhà cung cấp in ấn biểu mẫu, sổ sách.

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ đề nghị và kế hoạch in ấn biểu mẫu, sổ sách phục vụ chuyên môn hành chính tại khoa/phòng thuộc Bệnh viện đã được lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên phê duyệt;

         Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng giá gói thầu làm cơ sở lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Về việc in ấn biểu mẫu, sổ sách phục vụ chuyên môn đợt II” nội dụng cụ thể như sau:

  1. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên.

2. Thông tin của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Ông Nguyễn Thị Dự, Trưởng phòng Điều dưỡng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên;

- Số điện thoại: 0974296496

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

Địa chỉ nhận báo giá: Phòng Điều dưỡng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, đường Hải Thượng Lãn Ông, phường An Tảo, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

   4. Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ      ngày 5/4/2024 đến 16h30 ngày 12/4/2024 (Các báo giá nhận sau thời điểm trên sẽ không được xem xét).

   5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày kể từ ngày 5/4/2024.

  1. Nội dung yêu cầu báo giá
  1. Danh mục hàng hóa

TT

Tên hàng

Quy cách in

 Đơn vị

Số lượng

1

Bệnh án Nội

A3 gấp đôi in hai mặt có đóng gáy 

Tờ

4,000

2

Bệnh án Ngoại

A3 gấp đôi in hai mặt có đóng gáy 

Tờ

3,000

3

Bệnh án Nhi

A3 gấp đôi in hai mặt có đóng gáy 

Tờ

2,000

4

Bệnh án PHCN

A3 gấp đôi in hai mặt có đóng gáy 

Tờ

500

5

Bệnh án RHM

A3 gấp đôi in hai mặt có đóng gáy 

Tờ

500

6

Bệnh án Mắt Bán PT

A3 ba tờ gấp đôi in hai mặt có đóng gáy 

Tờ

500

7

Phiếu XN mô bệnh

A4 In hai mặt

Tờ

1,000

8

Phiếu nhận định bn cấp cứu khoa CC

A4 in một mặt

Tờ

3,000

9

Phiếu từ chối SD dịch vụ KB, CB

A4 in một mặt

Tờ

3,000

10

Phiếu bàn giao NB chuyển khoa (BS)

A4 in một mặt

Tờ

3,000

11

Phiếu bàn giao NB chuyển khoa (ĐD)

A4 in một mặt

Tờ

3,000

12

Phiếu cam kết chuyển cơ sở KB,CB

A4 in một mặt

Tờ

3,000

13

Phiếu cam kết ra viện ko theo chỉ định của BS

A4 in một mặt

Tờ

3,000

14

Phiếu khám thai

A4 In hai mặt

Tờ

1,000

15

Phiếu điều trị trẻ sơ sinh

A3 gấp đôi in hai mặt

Tờ

500

16

Phiếu điều trị tiếp

A4 In hai mặt

Tờ

35,000

17

Phiếu chăm sóc

A4 In hai mặt

Tờ

25,000

18

Phiếu truyền dịch

A4 In hai mặt

Tờ

10,000

19

Phiếu truyền máu

A4 in một mặt

Tờ

2,000

20

Bảng điểm Glasgow

A4 In hai mặt

Tờ

2,000

21

Phiếu CK dịch vụ KCB nội trú

A4 In hai mặt

Tờ

15,000

22

Phiếu CK dùng chung tiêu hao

A4 In hai mặt

Tờ

5,000

23

Trích Biên bản hội chẩn

A4 in một mặt

Tờ

7,000

24

Phiếu TD M,T,HA (chức năng sống)

A4 In hai mặt nhiều màu

Tờ

15,000

25

Phiếu TD NB HSTC khoa GMPT

A3 gấp đôi in hai mặt 

Tờ

5,000

26

Phiếu theo dõi NB hồi tỉnh khoa GM

A4 In hai mặt

Tờ

2,000

27

Phiếu TD GMHS Khoa GM

A3 gấp đôi in hai mặt 

Tờ

2,000

28

Phiếu cam đoan phẫu thuật, thủ thuật(mới)

A4 In hai mặt

Tờ

5,000

29

Phiếu phẫu thuật, thủ thuật

A4 In hai mặt

Tờ

      2,000

30

Phiếu mổ

A5 in một mặt

Tờ

1,000

31

Phiếu TD lọc máu thận nhân tạo

A4 In hai mặt

Tờ

3,000

32

Phiếu TT viện phí khoa GMHS

A4 In hai mặt

Tờ

2,500

33

Giấy ra viện

A5 in một mặt

Tờ

2,000

34

Giấy xác nhận sử dụng giường

A5 in một mặt

Tờ

10,000

35

Phiếu cam đoan chấp nhận BHYTKTT

A5 in một mặt

Tờ

5,000

36

Phiếu tóm tắt bệnh án nội trú

A4 In hai mặt

Tờ

300

37

Phiếu khảo sát NB nội trú

A4 In hai mặt

Tờ

300

38

Phiếu khảo sát NB ngoại trú

A4 In hai mặt

Tờ

360

39

Nuôi con bằng sữa mẹ

A3 in hai mặt

Tờ

90

40

Sổ họp khoa phòng

A3 gấp đôi 100 trang, bìa Duplex

Quyển

5

41

Sổ kiểm tra

A3 gấp đôi 60 trang, bìa Duplex

Quyển

5

42

Sổ chấp hành giờ làm việc

A3 gấp đôi 60 trang, bìa Duplex

Quyển

5

43

Sổ bàn giao thường trực NB

A3 gấp đôi 160 trang, bìa Duplex

Quyển

10

44

Sổ đưa NB đi khám cận lâm sàng

A3 gấp đôi 160 trang, bìa Duplex

Quyển

10

45

Sổ đưa NB vào khoa

A3 gấp đôi 160 trang, bìa Duplex

Quyển

10

46

Sổ nhận BA các khoa

A3 gấp đôi 160 trang, bìa Duplex

Quyển

15

47

Sổ trả bệnh án thường

A3 gấp đôi 160 trang, bìa Duplex

Quyển

10

48

Sổ PT, thủ thuật

A2 gấp đôi 200 trang, bìa Dupplex

Quyển

5

49

Sổ phiếu phát máu

A4 bìa Duplex  200 trang, máy giữa

Quyển

10

50

Sổ cung cấp máu và TP máu

A4 bìa Duplex  200 trang, máy giữa

Quyển

10

51

Sổ ghi kết quả miễn dịch

A3 gấp đôi 120 trang, bìa Duplex

Quyển

3

52

Sổ thực hiện y lệnh

A3 gấp đôi 60 trang, bìa Duplex

Quyển

50

53

Sổ nhật kí nồi hấp

A3 gấp đôi 120 trang, bìa Duplex

 


Tin tức liên quan