Top 10 sòng bạc trực tuyến uy tín nhất Việt Nam - Casino uy tín social.betYÊU CẦU BÁO GIÁ về việc cung cấp vật tư, thiết bị văn phòng cho các khoa/phòng tại casino uy tín social.bet

2024-03-26

 YÊU CẦU BÁO GIÁ

Về việc cung cấp vật tư, thiết bị văn phòng cho các khoa/phòng

 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên

          Kính gửi: Các nhà cung cấp vật tư, thiết bị văn phòng.

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ giấy đề nghị về việc mua sắm vật tư, thiết bị văn phòng của các khoa/phòng thuộc Bệnh viện đã được lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên phê duyệt;

         Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng giá gói thầu làm cơ sở lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “ Mua sắm vật tư, thiết bị văn phòng cho các khoa/phòng thuộc Bệnh viện” nội dụng cụ thể tại đây


Tin tức liên quan